Služby

Vedení účetnictví    ►

Vedení daňové evidence    ►

Daňové přiznání    ►

Mzdová agenda    ►

Účetní poradenství    ►

Ostatní služby    ►

--> Vedení účetnictví

 • kontrola prvotních dokladů po formální stránce
 • vyhotovení a zaúčtování účetních dokladů dodaných klientem (možno i po střediscích či zakázkách)
 • vedení účetního deníku
 • vedení pokladní knihy, knihy pohledávek a závazků, knihy cenin, knihy jízd
 • vedení hlavní knihy
 • vedení skladové evidence
 • evidence majetku (zařazení, odpisy a vyřazení)
 • vystavování daňových dokladů (faktur) dle podkladů dodaných klientem
 • příprava podkladů k provedení fyzických inventur (majetku a zásob)
 • zpracování dokladových inventur (zůstatků na jednotlivých účtech)
 • zpracování měsíční, roční, mimořádné účetní závěrky v plném či zkráceném rozsahu
 • Příprava účetnictví k auditu
 • zpracování podkladů a daňových přiznání pro jednotlivé daně
 • asistence při kontrolách na FÚ
 • zastupování klienta na základě plné moci při kontrolách na FÚ
 • zpětné zpracování účetnictví


 • S.A.T.Y., spol. s r.o.
  Neklanova 3/80, 128 00 Praha 2
  E-mail:    i.rehakova@saty.org
  Telefon:  +420 224 915 731
  Copyright 2010 by S.A.T.Y, spol. s r.o.
  Design & Coding by T-Site Prague 2010
  Data administration by Počítače s.r.o.